Početak » ORGANIZACIJA » Šta je Defendologija? » Kriminologija » Viktimologija porodice

Viktimologija porodice

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore "Defendologija"

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“


Viktimologijom uopšteno smatra se učenje o žrtvi. Inače, Victima (lat.)i logia (grč.)- znanje, nauka, spadaju u jezičko određenje ove nauke. Iako neslaganja u vezi predmeta viktimologije i njenog odnosa sa drugim naukama nijesu razriješena ni do danas, razlike u shvatanjima viktimologije došle su do izražaja u različitim pravcima savremene naučne discipline i te pravce različiti autori identifikuju na različite načine. Porodica je osnovni i najmoćniji interakcijski sistem kome čovjek pripada u biološkom, psihološkom, socijalnom, emotivnom smislu i kao takav sastoji se od više genaracija živih srodnika u međusobnom uticaju gdje se promjene na jednom sistemu odražavaju na drugi dio porodičnog sistema. Porodica je osobena društvena grupa, koja pruža pored niza osobenosti generacijsku povezanost i permanentnost, porodični odnos i odnos cjelovitosti, emocionalni intenzitet, kvalitativne ciljeve, altruizam ali i vladavinu njegovanjem. Značajna ekspanzija promjena u životu porodice ima mnogo različitih uzroka. Medjutim, neki uzroci moraju predstavljati značajan fokus posmatranja društva. Društvo i nauka moraju je štiti kao neprikosnovenu društvenu grupu. Moderna porodica sa sobom donijela je veći stepen društvene jednakosti ali i izraženo slabljenje porodične solidarnosti, jačanje individualizma, egoizma i patologije. Kako je pored brojnih uzroka porodica stradala i predstavlja žrtvu a za pak neke druge ljude oslobođena okova, viktimologija je upravo naučna oblast koja na empirijski način može sagledati „žrtvu“ koja je u ovom slučaju „porodica“. U pogledu određivanja pojma viktimologije postoje različita shvatanja koja proističu iz razlika njenog predmeta i odnosa sa drugim naukama. Razlike su došle do izražaja već na samom početku razvoja viktimologije. Tako je u radovima Hentiga i Mendelsona predmet viktimologije određen na različite načine. Mendelson se zalagao za predmet viktimologije u širem smislu koji bi pokrio bavljenje problemima ne samo žrtve kriminaliteta već i žrtava prirodnih katastrofa, povreda na radu, ratova i slično. On je čak i zagovarao postojanje viktimologije ljudskih prava koja bi bila samostalna nučna disciplina. Da je Mendelson tada pretpostavio koliko će stradati porodica u savremenom društvu, sigurno bi se zalagao i za VIKTIMOLOGIJU PORODICE. Viktimologija porodice može se sagledavati kao što se sagledavaju žrtve uopšte u množini, tako i porodica (u množini) kao žrtva sve više otuđenog i nesigurnog svijeta, tranzicije, ratova i krupnih društvenih promjena. Kako viktimologija kao mlada nauka koja je utemeljena još 1948 godine u Hans von Hentigu kao njenom utemeljivaču (podsjećamo na rad „The criminal and his victim“) te da se Viktimologija prilikom određivanja predmeta -klasifikuje ili pravi se razlika između određenja viktimologije u užem i širem smislu. Zagovornici viktimologije u užem smislu pod žrtvom podrazumijevaju samo žrtve krivičnih djela dok zagovornici viktimologije u širem smislu ovim pojmom obuhvataju „sve koji trpe u svojim pravima na život, zdravlje, integritet i sigurnost“ Pa i sami vidite šta sve od navedenog trpi PORODICA . Ako bi se predmet Viktimologije prenio na Viktimologiju porodice došli bi smo do spoznaje da širi predmet Viktimologije porodice bio bi kontekst društvene žrtve porodice, porodične dezorjentacije i disfunkcionalnosti usljed brojnih društvenih kriza i slično a uzi predmet bio usmjeren na žrtve unutar porodice i njihovu dalju sigurnost. Cilj Viktimologije porodice bio bi da se konkretizuju kroz zadatke koji se pred nju postavljaju i koji se odnose na identifikovanje, definisanje i opisivanje problema sa kojim se porodica suočava, mjerenje stvarnih dimenzija viktimizacije žrtava u porodici, ispitivanje načina na koji krivično-pravni sistem tretira porodicu, kako drugi društveni faktori tretiraju porodicu i ispitivanje društvenih odgovora na kriminalitet u porodici, uključujući razvoj grupa samopomoći i servisa za pomoć žrtvama, ispitivanje politizacije porodice (kako političari, društvene grupe, druge nauke, službenici) govore o problemima postojećih fondova za zrtve u porodici i porodicu kao žrtvu i slično.
Viktimologija porodice mora imati srodan odnos sa Viktimologijom ali i sa kriminologijom, građanskim pravom, krivičnim pravom i slično.
Viktimologija porodice dodiruje predmete brojnih naučnih disciplina.


Pripremio:
mr.sc. Slavko Milić


1 komentar

  1. Rada kaže:

    porodica je uništena

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s