Početak » ORGANIZACIJA » Šta je Defendologija? » Kriminalistika prevencije

Kriminalistika prevencije

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja CG  - Nikšić

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja CG – Nikšić

  Preventivna kriminalistika

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija“ pored zalaganja za posebno konstituisanje posebne naučne discipline „Defendologije“, zalaže se i za konstituisanje naučne discipline „Preventivne kriminalistike“. Smatramo da ukoliko je kriminalistička prevencija uspješna može isključivati nastajanje kriminalne posljedice i da kao takva neophodna je savremenoj kriminalistici.  Da bi preventivna kriminalistika kako smatra jedan od zastupnika te ideje Prof. dr. Vladimir Krivokapić bila uspješna, treba je zasnivati na istraživanju kriminalnih fenomena, prognozi kriminalnog ispoljavanja, planiranju i programiranju, kao i edukaciji kadrova koji će je praktično primjenjivati.  Imajući u vidu osnovni zadatak kriminalistike da doprinese ostvarenju značajnog cilja prema kome bi kriminalitet bio sveden na društveno prihvatljiv fenomen, poprimio prihvatljiv obim i bio stavljen pod društvenu kontrolu neophodno je ovu dinamičnu nauku posmatrati neodvojeno od drugih sličnih naučnih disciplina, koje za predmet imaju zaštitu društva od  kriminaliteta. Iako postoje brojne nauke (Penologija, Viktimologija, Kriminologija, Sudska medicina) takođe se prevencija ogleda u jednoj posebnoj nauci koju nazivamo Kriminalna politika. Povezanost ove nauke sa Kriminalistikom je posebno apostrofirana u dijelu „preventive“ . Prevencija kriminaliteta, kao konponenta kriminalne politike prepletena je sa širim društvenim procesima, prije svega u onim koji uzrokuju kriminalitet i druge društveno negativne pojave.  Među kriminalistima kojima je bliska kriminalna politika, duže vremena postoji ideja o preventivnoj kriminalistici koja bi činila neophodnu cjelinu sa sadašnjom posdeliktnom kriminalistikom.  U ovim idejama ova još uvijek ne koncipirana naučna disciplina se poistovjećuje sa Kriminalnom politikom pa čak i sa dijelom postupanja policijskih službenika sa namjerom da se spriječi neko krivično djelo. Nedostatak stava o prethodnim koncepcijama je nemoguć iz razloga što se nauka ili bilo koji njen dio ne može poistovjećivati sa praktičnom djelatnošću nekog državnog organa. nauka dakle, predstavlja metodološki koncipiran naučno i teorijski utemeljen sadržaj, predmet i cilj iz čega tek treba da proizađe praktična realizacija do koje se dolazi upravo preko naučnog saznanja i racionalnog organizovanja. Naučna saznanja preventivne kriminalistike treba da se odnose na istraživanje uzročnosti i manifestacije kriminaliteta što izvire iz šire društvene osnove a zatim se usmjeravaju ka zasnivanju kriminalističke prognoze kako bi se i sama praksa, odnosno prevencija planirala  i realizovala na naučno i stručno osmišljen način.  Nadamo se da će u budućnosti ova nauka biti osnovna orjentacija u planskom programu rada svakog kriminaliste, kako bi se planiranjem, organizovanjem, spoznajom preduprijedilo nastajanje kriminalne posljedice kao zakašnjele društvene reakcije.  Društvena reakcija je zavisnik od toga kako policija i pravosuđe obavljaju svoje poslove ali i od društva u cjelini (države) da pristupi otklanjanju društvenih korijena i uzroka kriminaliteta, nasuprot tradicionalnoj praksi da se sukobljava sa posljedicom.

Cilj i zadatak predmeta nauke: izučavanje, u okviru jedinstvene i sistematizovane cjeline, kriminalističko-preventivnih metoda i postupaka, mjera i radnji radi osposobljavanja budućih radnika u školama kao i na drugim vrstama studija, za preventivno kriminalističko postupanje i istraživački rad u oblasti kriminalističke prevencije. Krajnji cilj je sprječavanje nastupanja kriminalne posljedice.

Cilj i zadatak preventivne kriminalistike ukazuje na njenu svrsishodnost, cjelishodnost i humanost u odnosu na represivni posdeliktni način postupanja. Opravdanost uvođenja preventivne kriminalistike u nastavni proces upravo i jeste u činjenici što su sadašnja kriminalistička edukacija i na njoj zasnovana praksa mnogo bliže represivnom (postdeliktnom) nego preventivnom postupanju.

Zasnivanje ove nastavne discipline je nesumnjivo u skladu sa demokratskim i drugim promjenama u društvu koje, između ostalog, imaju za cilj potpunije angažovanje društva na antikriminalnom planu, kao humaniji odnos čovjeku uopšte.


Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s