Početak » ORGANIZACIJA » Šta je Defendologija? » Destruktivne sekte » Vjerske zajednice u CG

Vjerske zajednice u CG

Ustavom je predviđena sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti kao i pravo promjene svoje vjere ili vjerovanja, i sloboda da se individualno ili kolektivno, na javan ili privatan način, izražava ta vjera ili vjerovanje putem molitve, propovijedanja, običaja ili rituala. Niko nije u obavezi da se deklariše po pitanju sopstvenih vjerskih ubjeđenja. Prema izvještajima Američke Ambasade zakonska regulativa i politika djelovanja u Crnoj Gori doprinosili su generalno slobodnom ispovijedanju vjere. Prema popisu stanovništva iz 2003. godine, više od 74 procenata stanovništva čine pravoslavci, 18 procenata su muslimani a 3,5 procenta su rimokatolici. Preostalo stanovništvo čine članovi drugih vjerskih grupa: agnostici, ateisti i ,,neopredijeljena” lica. Prema posljednjim podacima MONSTAT-a, građani Crne Gore su se po vjerskoj pripadnosti na Popisu 2011. izjašnjavali kao: pravoslavci, katolici, građani islamske vjeroispovjesti, muslimani, adventisti, agnostici, ateisti, budisti, hrišćani, Jehovini svjedoci i protestanti. Ne postoji državna religija. Ustav navodi da su vjerske zajednice odvojene od države, ravnopravne i slobodne u vršenju svojih vjerskih poslova. Rad vjerskih zajednica je regulisan zastarjelim Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, koji se ne bavi jednim brojem tema na adekvatan način. U Ustavu Crne Gore, s jedne strane, imamo građanina sa zajemčenim pravom na slobodu vjeroispovijesti i, sa druge strane, imamo crkve i vjerske zajednice koje su odvojene od države, podvedene pod opšti pojam – „vjerske zajednice“ i koje su slobodne i ravnopravne u vršenju vjerskih obreda i vjerskih poslova. Ustavom je predviđena sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti kao i pravo promjene svoje vjere ili vjerovanja, i sloboda da se individualno ili kolektivno, na javan ili privatan način, izražava ta vjera ili vjerovanje putem molitve, propovijedanja, običaja ili rituala. Prema Ustavu, sloboda izražavanja vjerskih ubjeđenja može da se ograniči samo ako je to neophodno radi zaštite života i zdravlja građana, javnog reda i mira i drugih prava koja su zagarantovana Ustavom. Upravo sadržina djelovanja određenih vjerskih organizacija može se okarakterisati kao destruktivna i manipulativna.

NORMATIVNO PRAVNI OKVIR ZA DJELOVANJE VJERSKIH ZAJEDNICA

U Crnoj Gori još uvijek na snazi je Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, objavljen u „Službenom listu SRCG“, br. 9/77, 26/77, 29/89, 39/89, „Službenom listu RCG“ br. 27/94 i 36/03. Pojedine odredbe ovog zakona, kao na primjer, čl.13. stavljene su van snage odlukom Ustavnog suda, što je slučaj sa članom 25. i 26. koji ne proizvode pravna dejstva, odnosno ne može se izreći prekršajna kazna vjerskim zajednicama. Ipak postoje stavovi u stručnoj javnosti koji ukazuju da važeći Zakon, isključujući nevedene članove, zadovoljava potrebne standarde u ovoj oblasti. Stoga predlažu samo izmjene i dopune postojećeg Zakona, gdje treba precizno definisati djelokrug poslova kojim se vjerska organizacija može baviti. Novim zakonom bi trebalo vrlo precizno i nedvosmisleno odrediti bogoslužbeni prostor, svojinsko – pravne odnose, obrazovna i kulturna djelatnost vjerskih zajednica, uključujući tu i graditeljstvo, dobrotvornu, informativnu i izdavačku djelatnost, privredna aktivnost, način zapošljavanja i rada stranaca u vjerskim organizacijama. Svakako da bi ovakav način definisanja zakona zahtijevao potpuno drugačiji koncept od važećeg zakona, naročito finansiranje vjerskih zajednica, jer je dosadašnja praksa omogućavala diskrecione odluke ministarstva kada je u pitanju dodjela materijalne pomoći istim. U okvirima važećeg Zakona prema Infromaciji o sprovođenju Ugovora sa vjerskim zajednicama postoje načelne garancije slobode vjeroispovjesti i zabrane vjerske diskriminacije, pri čemu vjerske zajednice imaju status pravnog lica sui generiis koji dobijaju u postupku registracije. Vlada je donijela i Kriterijum za dodjelu materijalne pomoći vjerskim zajednicama Ministarstva za ljudska i manjinska prava (br. 01-1297/13, od 27. maja 2013. godine). U Crnoj Gori ne postoji Ministarstvo vjera ili slična Vladina direkcija ili komisija. U Crnoj Gori kako navodi Džomić postoji značajan broj zakona koji se u pojedinim segmentima, šire ili uže, tiču pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica (Zakon o svetkovanju vjerskih praznika, Zakon o zaštiti spomenika kulture, Zakon o obnovi spomeničkog područja Kotora, Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o arhivskoj djelatnosti, Zakon o ličnoj karti, Zakon o matičnim knjigama, Zakon o ličnom imenu, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o radu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Krivični zakonik, Zakon o prekršajima, Zakon o javnom redu i miru, Zakon o javnim okupljanjima, Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Zakon o eksproprijaciji, Zakon o građevinskom zemljištu, Zakon o planiranju i uređenju prostora, Zakon o izgradnji objekata, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o medijima, Zakon o radio-difuziji, Zakon o nacionalnim parkovima, Zakon o grobljima, Zakon o komunalnim djelatnostima itd. Postoji još nekoliko zakona u Crnoj Gori koji regulišu položaj ili se tiču crkava i vjerskih zajednica u određenim oblastima pravnog sistema (recimo, svi procesni zakoni – Zakon o parničnom postupku, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o upravnom postupku). Takođe, još uvijek se, usljed nedostatka novih, primjenjuju i neki zakoni bivše jugoslovenske države (Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa itd) koji u pojedinim segmentima regulišu pravni položaj crkava i vjerskih zajednica. Svi navedeni akti ukazuju na kompleksnost odnosa između države i vjerskih zajednica, pri čemu se mora uzeti u obzir heterogenost i brojnost vjerskih zajednica unutar crnogorskog društva. Zasebni pravni akt mora regulisati povraćaj oduzetih imovnskih prava vjerskim zajednicama, što je u posebnom fokusu, s obzirom na različita politička stajališta u pogledu vremenskog razdoblja restitucije ili obeštećenja, 1918. ili 1945. godina.

BROJ VJERSKIH ZAJEDNICA U CRNOJ GORI

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova od 4. novembra 2013. u Crnoj Gori je do tada prijavljeno 19 vjerskih zajednica. Podaci koje je ovo ministarstvo dostavilo osim što pokazuju broj zajednica, pokazuju i njihova sjedišta. Neke vjerske zajednicu predstavljaju Crnogorska pravoslavna crkva –Crkvena opština Nikšić, kao organizaciona jedinica Crnogorske pravoslavne crkve sa sjedištem na Cetinju. Barska nadbiskupija uključuje župe Bar, Bratica, Cetinje, Gruda, Gusinje, Klezna, Kolomza (Salč), Koče, Livari, Nikšić, Podgorica, Sveti Đorđe, Sveti Nikola (Štoj), Šestani, Troboina, Tuzi, Ulcinj, Zatrijebač, Zupci. Kotorska biskupija uključuje područje Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve i jedan dio Bara. Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori prijavljen je sa sjedištem u Podgorici. Kao vjerska zajednica, sa djelovanjem u Podgorici i Herceg Novom prijavljena je i Crkva Hristovog jevanđelja koja u Herceg Novom uključuje i područje Kotora i Tivta , Hrišćanska vjerska zajednica “Jehovini svjedoci”, koji imaju sjedište u Podgorici, a pod nazivom „Jehovini svjedoci” prijavljena su i zajednice u Herceg Novom i Baru. Ova zajednicu prema nezvaničnim podacima kojima raspolažemo postoji i u Nikšiću. U Podgorici prijavljene su: Katolička misija “Tuzi”,Hrišćanska adventistička crkva, Evanđeoska crkva “Riječ Božja” (11.06.2003 godine promijenjen naziv u Hristova crkva braće), Red vojse gostoljubljivih svetoga Lazara od Jerusalima za Crnu Goru, te Jevrejska zajednica Crne Gore“, Katolička vjerska zajednica – Franjevačka Misija Malesije, i to sa župnim uredima Tuzi, Traboin, Gruda, Zatrijenač, Koći, Katolički Duhovni Centar “Sanctae Crucis”, Sukuruć. U Nikšiću je prijavljena Biblijska Hrišćanska zajednicu a u Baru prijavljena Baha’i Zajednica Crne Gore.
Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica propisana je obaveza osnivača da činjenicu osnivanja ili prestanka rada vjerske zajednice, njenog organa ili organizacije prijavi u roku od 15 dana organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove na čijoj je teritoriji sjedište novoosnovane ili ukinute vjerske zajednice, njenog organa ili organizacije. Osnivač je dužan u prijavi da navede i naziv vjerske zajednice, njeno sjedište i prostorije u kojima će obavljati vjerske poslove.
Prema podacima MONSTAT-a u Crnoj Gori ima 49 vjerskih zajednicu a administrativni Registar vodi se u Zavodu od 1976. Godine, Od maja 2006. godine, sve vjerske organizacije i zajednice, upisuju se samo na osnovu Rješenja MUP-a. Trenutno u Registru ima upisano 49. vjerskih organizacija i zajednicu upisanih od 2006 godine kada je Crna Gora stekla nezavisnost.
Naime, Shodno Zakonu o Klasifikaciji djelatnosti-Djelatnost vjerskih organizacija, obuhvata aktivnosti religijskih organizacija ili pojedinaca koji vjernicima direktno pružaju usluge u bogomoljama ili drugim sličnim mjestima, aktivnosti manastira i samostana, aktivnost religijskih utočišta, kao aktivnosti u vezi sa pružanjem pogrebnih religijskih usluga. Razlika između broja koji se vodi u MUP CG i broja koje bilježi MONSTAT, objašnjavaju se tako što Podružnice su obuhvaćene u ovom registru, gdje su upisane kao jedinice u sastavu, što objašnjava razliku u podacima MUP-a i MONSTAT-a.

VAŠA DEFENDOLOGIJA
15.04.2014 godine.

Center for security, sociological and criminological researsh "Defendology"- Niksic MONTENEGRO

Center for security, sociological and criminological researsh „Defendology“- Niksic MONTENEGRO


Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s