Početak » Konferencije » Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice

Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice

TEMATSKI ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA:
Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice

-kategorija M14, 5 bodova-

Rok za prijavu radova: 30.10.2016. g
Publikovanje tematskog zbornika radova do sredine novembra 2016. g
Izdavač: Udruženje ekonomista i menadžera Balkana u saradnji sa Fakultetom za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu

Puno autorstvo za rad u tematskom zborniku prihvata se ako ima do dva koautora na jednom radu. Ukoliko ima tri ili više koautora, rad se vrednuje prema pravilima za koautorske radove. U tematskom zborniku jedan autor može imati najviše dva rada, uključujući i koautorstvo.
Radove pisati na jednom od jezika bivših jugoslovenskih republika, engleskom ili ruskom jeziku. Obim teksta rada bi trebalo da bude veći od jednog tabaka teksta, odnosno oko 16 strana – 28.800 karaktera sa razmakom.
U tematskom zborniku radova međunarodnog značaja „Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice“ biće publikovani radovi koji dobiju pozitivnu recenziju od strane dva međunarodna recenzenta, a koji su po karakteru originalni naučni ili pregledni radovi.
Prijava rada za tematski zbornik
Članovi Udruženja ekonomista i menadžera Balkana oslobođeni su plaćanja kotizacije za publikovanje radova u tematskom zborniku.
Dvomesečna članarina – za septembar i oktobar 2016. godine iznosi:
– 8.860,00 din (75 eur) – doktori nauka, eksperti, profesionalci i druga zainteresovana zaposlena lica;
– 7.860,00 din (65 eur) – studenti postdiplomskih studija;
– 6.360,00 din (55 eur) – studenti osnovnih studija i nezaposlena lica.
Uplatu članarine potrebno je izvršiti do 25.10.2016. godine.
Popuni pristupnicu
LIMEN 2016

DRUGA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA I BIZNIS KONFERENCIJA

Liderstvo i menadžment:
Integrisane politike istraživanja i inovacija

15.12.2016. godine
Hotel Moskva***
Beograd, Srbija

REGISTRUJ SE

KURS O AKADEMSKIM VEŠTINAMA
za profesore, istraživače, postdiplomce i studente

Novembar 2016
Hotel Prag****
Beograd, Srbija

Kurs će biti održan na engleskom jezikui dostupan online.

Predavač:
Prof. dr Steve Quarrie

PRIJAVA

 VAŠA DEFENDOLOGIJA