Početak » Konferencije » Naučna konferencija Terorizam i teroristi – šta znamo i kako dalje Sarajevo, 6. i 7. oktobar 2016. godine

Naučna konferencija Terorizam i teroristi – šta znamo i kako dalje Sarajevo, 6. i 7. oktobar 2016. godine

U okviru XVI Dana kriminalističkih nauka, a u povodu obilježavanja Dana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet organizuje multidisciplinarnu međunarodnu konferenciju na temu „Terorizam i teroristi: šta znamo i kako dalje“.

Namjera nam je okupiti izlagače, predstavnike akademske zajednice, agencija za provedbu zakona, sistema krivičnog pravosuđa, privatnih zaštitarskih agencija i nevladinog sektora iz cijele regije. Na konferenciji će se raspravljati o kriminalističkim, kriminološkim, sigurnosnim, pravnim, viktimološkim, sociološkim, psihološkim i drugim aspektima terorizma i teroristima.

Po uzoru na druge velike konferencije, izlaganja će biti organizovana kroz plenarne sesije, paralelne sesije i poster sesije. Zainteresovani izlagači se prijavljuju na paralelne i poster sesije, a izlagače u plenarnim sesijama će odrediti Naučni i programski odbor konferencije.

Prijavu učešća možete izvršiti ispunjavanjem on-line obrasca na stranici Fakulteta (www.fkn.unsa.ba) do 20.06.2016. godine (XVI Dani kriminalističkih nauka).

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u posebnom izdanju Kriminalističkih tema – časopisa za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Časopis ima naučni i stručni karakter, a publikuje se u izdanju Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Osnovna misija časopisa jeste objavljivanje do sada neobjavljenih naučnih i stručnih radova, osvrta, prikaza, te prijevoda iz područja kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, čime se nastoji izravno doprinijeti promociji i razvoju nauke, struke, naučnoistraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja.

U pogledu rukopisa koji se objavljuju u „Kriminalističkim temama“, isti se referiraju u: CSA Sociological Abstract, EBSCO SocINDEX, EBSCO SocINDEX Full Text, EBSCO Criminal Justice Abstracts, EBSCO Criminal Justice Abstracts with Full-text i ProQuest Social Sciences.

Zvanična e-mail adresa konferencije je: konferencija@fkn.unsa.ba

 Prof. Dr. Almir Maljević

Predsjednik organizacionog odbora konferencije