Ko Vas može legitimisati

Često se postavlja pitanje da li građanin treba svima koji obavljaju posao u javnom interesu pokazati ličnu kartu ? Veoma često od građana to zahtijevaju, GSP kontrolori,  bankari, poštari, policajci, trgovci, komunalni policajci, radnici privatnih agencija za obezbjeđenje objekata i ličnosti, inspekcije i mnogi drugi državni organi. Naše zakonodavstvo je brojnim podzakonskim propisima predvidjelo da se zbog ostvarivanja nekog prava ili obaveze zahtijeva od građanina da pokaže ličnu kartu. Veoma često to zna biti i bez pretjerane potrebe. Neki od organa, službi ili ustanova na to nemaju pravo, ali oni ipak traže ličnu kartu!

defendologija-original.jpg

KO JE JEDINO OVLAŠĆEN DA VAM UTVRDI IDENTITET? DRUGIMA NE MORATE DATI LIČNU KARTU!!!

To su jedino Policija i Komunalna policija. Članom 29 Zakona o unutrašnjim poslovima predviđeno je da policijski službenik koji obavlja policijske poslove u civilnom odijelu , dužan je da se, prije početka primjene policijskog ovlašćenja, predstavi pokazivanjem službene legitimacije ili značke. Policijski službenik u uniformi dužan da se, prije početka primjene policijskog ovlašćenja pokazivanjem službene značke i legitimacije, na zahtjev  lica prema kome se primjenjuje ovlašćenje. Izuzetno, policijski službenik se neće predstaviti na ovaj način ako okolnosti primjene policijskog ovlašćenja ukazuju na to da bi to moglo ugroziti postizanje njegovog cilja. U tom slučaju policijski službenik će, u toku primjene ovlašćenja upozoriti građanina riječju: „Policija“.

U slučaju primjene prikrivenih policijskih radnji ili kad je to u skladu sa posebnim zakonom u cilju preduzimanja dokaznih radnji nije dužan da se legitimiše.

Komunalni policajci su uvijek dužni da se legitimišu i to na način kako je to opisano kod uobičajenih situacija koje predviđaju postupanje policijskih službenika.

DA LI TO PRAVO IMAJU SECURITY RADNICI PRIVATNOG OBEZBJEĐENJA?

Nemaju. Ova lica nijesu ovlašćenja da od Vas traže lične isprave. Ovlašćeni su da Vam onemoguće ulazak u prostorije koje obezbjeđuju ali im ne morate pokazati ličnu kartu.

DA LI TO PRAVO IMAJU KONTROLORI BUS I ŽELJEZNIČKOG PREVOZA?

Nemaju. Nemaju pravo ni da Vas zadržavaju onda kada se autobus zaustavi a Vi namjeravate da izađete iz istog.

PREMA ZAKONU O LIČNOJ KARTI?

Građanin koji je navršio 18 godina života i ima prebivalište u Crnoj Gori obavezan je da ima ličnu kartu.
Građanin stariji od šest godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.Nije dozvoljeno davanje lične karte na upotrebu drugom licu ili upotreba tuđe lične karte kao svoje.Građanin koji je navršio 18 godina života obavezan je da ima kod sebe ličnu kartu i da je, na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta, stavi na uvid u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina.
Građaninu mlađem od 18 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od šest godina.
Građaninu starijem od 65 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

INSPEKCIJSKIM ORGANIMA :

Subjekat nadzora nije u obavezi da pokaže ličnu kartu, ali to mora ako inspektor pozove policiju.