Početak » Klub mladih defendologa » Projekat: Institucije u službi građana

Projekat: Institucije u službi građana

Za više od godinu dana „Defendologija centru” se javilo više građana koji se žale na probleme u komunikaciji sa određeniim javnim institucijama ili na teško ostvarivanje svojih prava. Problem je što često i ne znaju kome da se u određenoj situaciji obrate, niti postoji mjesto na kom bi to saznali;

Projekat institucije u službi građana predstavalja informativni sadržaj za sve građane koji realizuje Klub mladih defendologa.

Na sajtu se bavimo određenim temama koje prema našem mišljenju nijesu u potpunosti jasne građanima i nudimo informacije kako ih prevazaći.

KLUB MLADIH DEFENDOLOGA