Početak » Opšta kategorija » Održan Međunarodni naučni skup – Kriza štampe

Održan Međunarodni naučni skup – Kriza štampe

Start here

Center for security, sociological and criminological researsh “Defendology”- Niksic MONTENEGRO

Center for security, sociological and criminological researsh “Defendology”- Niksic MONTENEGRO

Istraživački medijski centar – Podgorica i Časopis „Medijski dijalozi“, uspješni su organizatori Međunarodnog naučnog skupa koji je održan 24-26. maja 2013, u Baru (Crna Gora).
Na skupu na kojem su učestvovala veoma značajna i priznata imena iz oblasti nauke usvojeni su zaključci.

Kriza štampe danas se dominantno reflektuje kroz urušavanje vrednosnog smisla i etičko-kulturološke dimenzije javnog interesa. Takođe, kriza štampe XXI vijeka odslikava civilizacijsku krizu njenog smisla, prosvetiteljskih nazora i javne misije informacije kao opšteg dobra, ocjena je učesnika od 26.05.2013 godine sa završenog međunarodnog naučnog skupa “VI Crnogorski medijski dijalozi” posvećenoj temi „Kriza štampe – kulturološke konsekvence“.

Trivijalni senzacionalizam, banalizacija sadržaja i reklamni inženjering, favorizujući profit po svaku cijenu, poništavaju kulturu dijaloga i edukativno-demokratsku ulogu štampe. Prema zaključcima, ideal medijske samoregulacije pretvorio se u utopiju, a poštovanje prava Drugog, prava na privatnost i prava na adekvatnu ispravku i odgovor, poništeno je pred samoproglašenim „pravom“ medijskog kapitala da u njegovo ime prodaje neprovjerenu, iskonstruisanu i na zamjeni teza serijski fabrikovanu tzv. Informaciju, kaže se u saopštenju

Kriza štampe, kako se dodaje, i njenog poslovnog modela suprotna javnom interesu ostaviće duboke posledice na demokratskom, kulturološkom, obrazovnom i vaspitnom planu dolazećih generacija

– Izdavačke multimedijalne tehnologije dodatno će produbiti kako krizu štampe tako i problematično pitanje njene odgovornosti pred građanima, društvom i vremenom. Podjednaka je obaveza svih javnih subjekata društva, akademske zajednice, civilnog sektora da pitanje krize štampe aktuelizuju, problematizuju i preveniraju u cilju održivosti demokratskih alata i civilizacijskog progresa koji počiva na moći dijaloga a ne moći medijskog novca.

Medijski Dijalozi

Medijski Dijalozi

Video prilog – Izvještaj sa Međunarodnog skupa KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence, održanog u Baru, 24-26 maj 2013. godine.

http://www.youtube.com/watch?v=q2suD7YJDh4&feature=youtu.be

Učesnici na skupu bili su:

SANDRA BASIC HRVATIN, Ph.D – University of Primorska, Faculty of Humanities Koper, (Slovenia): THE PRESS CRISIS
LINDITA CAMAJ, Ph.D – University of Houston, Texas (USA): GOVERNMENTAL TRANSPA-RENCY AND JOURNALISTS’ ACCESS TO INFORMATION IN ALBANIA AND KOSOVO
WINCHARLES COKER, Ph.D Candidate – Michigan Technological University, Michigan (USA): MEDIA CRISIS AND PLEBISCITARY DEMOCRACY: A CRITICAL STUDY OF GHANA’S CORPORATE MEDIA
MARINA SHILINA, docent – Moscow State University „Lomonosov“, Faculty of Journalism, Moscow (Russia): PRINT MEDIA IN RUSSIA: THE CRISIS AS REHABILITATION INDUSTRY?
dr STJEPAN MALOVIĆ, red. prof. (Hrvatska): NOVINE UMIRU, NE ZNA SE KADA ĆE
dr DOBRIVOJE STANOJEVIĆ, red. prof. – Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka(Srbija): PALANAČKI KLIŠEI I ŠTAMPA U SRBIJI
dr DIVNA VUKSANOVIĆ, red. prof. – Univerzitet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti (Srbija): KRIZA ŠTAMPE I KONTROVERZNI POJAM POLITIČKE KOREKTNOSTI
dr VESELIN DRAŠKOVIĆ, red. prof. – Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo Kotor, (Crna Gora), dr DEJAN KRUŽIĆ, red. prof. – Univerzitet u Splitu, Ekonomski fakultet (Hrvatska), dr MIMO DRAŠKOVIĆ, docent – Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo Kotor (Crna Gora): GILJOTINA ŠTAMPE – UZROCI, POSLEDICE I PARADOKSI
dr VESELIN KLJAJIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija):
SRPSKA ŠTAMPA U VAKUUMU KRIZE
dr SEAD ALIĆ, vanr. prof. – Medijsko sveučilište, Koprivnica (Hrvatska): TIPOGRAFSKA SVIJEST I NOVINARSTVO
ZELJKO SIMIC, Ph.D – FMMSP, Beograd (Srbija): ELITE IN SERVICE OF SPECTACLE
dr ZORAN JEFTOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija), dr RADIVOJE PETROVIĆ, docent – Akademija lepih umetnosti, Beograd (Srbija): KRIZA TRADICIONALNIH MEDIJA I OPSTANAK GRAĐANSKE FUNKCIJE NOVINARSTVA
mr ŽELJKO RUTOVIĆ, doktorant na Univerzitetu Crne Gore (Crna Gora): KULTUROLOŠKO-VREDNOSNA REGRESIJA POSTMODERNE ŠTAMPE
dr DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Filozofski fakultet (Srbija): KRIZA ŠTAMPE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA ZAPADNOG BALKANA– KULTUROLOŠKE KONSEKVENCE
dr SANJA DOMAZET DANIČIĆ, docent – Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija): KRIZA ŠTAMPE – SVEOPŠTA TABLOIDIZACIJA MEDIJA
dr TATJANA VULIĆ, docent – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija): (NE)POSTOJANJE NOVINSKE KRITIKE KAO POSLEDICA KRIZE ŠTAMPE I KRIZE DRUŠTVA
JANKO NIKOLOVSKI (Makedonija): KRIZA ŠTAMPE, MORALA ILI KRIZA DEMOKRATIJE
dr ANA MARTINOLI, docent – Univerzitet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti (Srbija): UTICAJ AKTIVNE PUBLIKE NA BUDUĆNOST NEWS SADRŽAJA U DIGITALNOM MEDIJSKOM OKRUŽENJU
dr MARKO M. ĐORĐEVIĆ, docent – Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina (Srbija): „BULEVAR SUMRAKA“ ŠTAMPE U SRBIJI: SENZACIONALISTIČKO-ESTRADNI I RURALNO SPEKTAKULARNI KULTURNI OBRAZAC U ŠTAMPANIM MEDIJIMA
dr DRAGAN ĆALOVIĆ, docent – Megatrend univerzitet u Beogradu, Fakultet za kulturu i medije (Srbija): IZAZOVI U PROFESIONALNOJ EDUKACIJI NOVINARA U VREMENU TRANSFOR-MACIJE ŠTAMPANIH MEDIJA
dr MILEVA PAVLOVIĆ (Srbija), dr LJILJANA MANIĆ, docent – Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i medije, Beograd (Srbija): KRIZA ŠTAMPE NA ODRU INTELEKTUALCA
dr VEDADA BARAKOVIĆ, docent – Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet (Bosna i Hercego-vina): KRIMINAL I NASILJE: MEDIJSKA (RE)KONSTRUKCIJA
dr NATAŠA RUŽIĆ, docent –Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka (Crna Gora): PRINT MEDIA LOSING BATTLE FOR THE MEDIA MARKET
dr GORDANA VILOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, (Hrvatska): KRIZA NOVINARSTVA, MEDIJSKA SAMOREGULACIJA ILI DRŽAVNA INTERVENCIJA?! – Promoviranja knjige Profesionalno novinarstvo i samoregulacija: Novi mediji i stare dvojbe u Jugoistočnoj Europi i Turskoj (Izdanje UNESCO, 2011)
DARKO TIPURIC, red. prof. – University of Zagreb, Faculty of Economics and Business (Croatia), DEJAN KRUZIC, red. prof. – University of Split, Faculty of Economics (Croatia), MARINA LOVRINCEVIC, docent – University of Split, Faculty of Economics (Croatia): BOARD IN CRISIS SITUATION: SHOULD ITS COMMUNICATION CAPABALITIES BE FORGOTTEN?
DARKO TIPURIC, red. prof. – University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, (Croatia), DAMIR JUGO, M.Sc. – Millenium PR, Faculty of Political Sciences Zagreb (Croatia), BORIS SRUK, M.Sc. – HRT (Croatia): COMMUNICATION STRATEGIES IN CORPORATE GOVERNANCE: WHAT EVERY BOARD HAS TO IMPLEMENT
DOMAGOJ HRUSKA, Ph.D – University of Zagreb, Faculty of Economics and Business (Croatia), DAMIR JUGO, M.Sc. – Faculty of Political Sciences Zagreb (Croatia), MARINA MESIN, Ph.D – University of Zagreb, Faculty of Economics and Business (Croatia): A CHALLENGE FOR MODERN MANAGEMENT: IN SEARCH FOR THE BEST CRISIS COMMUNICATION STRATEGY DURING MEDIA CRISIS PERIOD
ANA STEVANOVIĆ, doktorant – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd (Srbija): PAD STANDARDA MEDIJSKE ETIKE
dr MIROSLAV DODEROVIĆ, docent –Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić (Crna Gora), DRAGANA MRKIĆ – Radio Televizija Crne Gore (Crna Gora) : GEOKULTUR-NO ODREĐENJE CRNE GORE I KRIZA ŠTAMPANIH MEDIJA
dr MAJA ĐURIĆ, docent –Univerzitet Donja Gorica, Fakultet Umjetnosti, Podgorica (Crna Gora): ISTORIJA MEDIJA NOVINSKE FOTOGRAFIJE U CRNOJ GORI OD 1840-1940. DOMINANTNA ULOGA MEDIJA I DEOLOŠKE PRIMJESE U NOVINSKOJ FOTOGRAFIJI ZA VRIJEME VLADAVINE KRALJA NIKOLE
dr JELENA ŽUGIĆ, vanr. prof. – Univerzitet „Mediteran“ Podgorica (Crna Gora), mr MILICA RAIČEVIĆ – Univerzitet „Mediteran“ Podgorica (Crna Gora): UTICAJ INTERNET MARKETINGA NA KRIZU ŠTAMPANIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA
dr RADENKO ŠĆEKIĆ, docent –Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, (Crna Gora): MIT O SLOBODNIM MEDIJIMA – TABLOIDI I PUBLICITET
mr ANDRIJANA RABRENOVIĆ – Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka (Crna Gora), mr DRAGIĆ RABRENOVIĆ – Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje (Crna Gora): KRIZA ŠTAMPE ILI RAZVOJ ONLINE MEDIJA: PRIMJER BJELOPOLJSKE NOVINE I PORTAL RADIJA BIJELO POLJE
mr MARKO BURIĆ (Crna Gora): UTICAJ NEWS PORTALA NA KRIZU DNEVNE ŠTAMPE U CRNOJ GORI
mr SLAVKO MILIĆ – Uprava policije Crne Gore, PJ Nikšić (Crna Gora): ULOGA ŠTAMPANIH MEDIJA U DRUŠTVENOJ ZAŠTITI BRAKA I PORODICE
mr NIKŠA GRGUREVIĆ – Fakultet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka (Bosna i Hercegovina): UTICAJ INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA KRIZU ŠTAMPE
mr AET SALH (Crna Gora): NOVINE I NJIHOVA ULOGA U DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI
MIRKO JAKOVLJEVIĆ (Crna Gora): NUŽNOST OPSTANKA LOKALNIH ŠTAMPANIH MEDIJA
mr ZLATIBORKA POPOV MOMČILOVIĆ – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale (Republika Srpska), VUK VUČETIĆ – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale (Republika Srpska): LOKALNI IZBORI 2012 I KRIZA ŠTAMPE U BIH – PRIMJER OSLOBOĐENJA I DNEVNOG AVAZA
MILOŠ MALOVIĆ – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale (Republika Srpska): TABLOIDIZACIJA KAO STRATEGIJA OPSTANKA ŠTAMPANIH MEDIJA
DRAGOLJUB BULATOVIĆ, Crnogorski kulturni centar, Podgorica (Crna Gora): ŠTAMPA KAO INSTRUMENT ODBRANE KULTURE
ANASTAZIJA MIRANOVIĆ, doktorant – Kulturni centar Bar (Crna Gora): KRIZA ŠTAMPE I/ILI NOVI MEDIJSKI PEJZAŽ-KULTUROLOŠKE KONSEKVENCE
mr JELISAVETA BLAGOJEVIĆ – Skupština Crne Gore (Crna Gora), mr BLAGOTA MARUNOVIĆ – Skupština Crne Gore (Crna Gora): PROPAGANDA U KONTEKSTU ARAPSKOG PROLJEĆA – ŠTAMPANI MEDIJI VS. INTRENET KOMUNIKACIJA
mr MIRZA MAHMUTOVIĆ –Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina): RADNI ILI NERADNI DAN? REFERENDUM O NEZAVISNOSTI BIH I POLITIKE SJEĆANJA BH. DNEVNIH NOVINA
LJUBOMIR MUDREŠA (Crna Gora): ISTINA (I)LI „ISTINA“
NINA NOVALIĆ (Crna Gora): SLOBODA ŠTAMPE U CRNOJ GORI
dr ZORICA MARKOVIĆ, vanr. profe. – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, (Srbija), dr TATJANA VULIĆ, docent – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija): KRIZA ŠTAMPE U OKRILJU POTROŠAČKOG DRUŠTVA
dr RADISLAV JOVOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet Mediteran, MBS, Podgorica (Crna Gora): ŠTAMPANI MEDIJI U KONTEKSTU TEHNOLOŠKIH PROMJENA I NOVIH MODELA POSLOVANJA: PITANJA IZBORA
dr TATJANA MILIVOJEVIĆ, docent – Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, (Srbija), dr NADA TORLAK, docent – Megatrend univerzitet , Fakultet za kulturu i medije,(Srbija): KRIZA ŠTAMPE – NESTAJANJE ILI KOEGZISTENCIJA RAZLIČITIH MEDIJA
dr MERI MARETIĆ, docent – Splitsko-dalmatinska županija (Hrvatska), mr JOSIPA CAKTAŠ – OŠ Plokite, Split (Hrvatska), mr DRAGO MARTINOVIĆ – Općina Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina): KRIZA TISKA I NOVE MOGUĆNOSTI KOMUNICIRANJA NA PRIMJERU PROJEKTA „LOKALNA HRVATSKA”
dr SRĐAN VUKADINOVIĆ, red. prof. – Centar za društvena istraživanja, Podgorica (Crna Gora): STRUKTURA PREVAZILAŽENJA KRIZE ŠTAMPE
M.Sc. VESNA MILENKOVIĆ (Srbija), mr SLAĐANA STAMENKOVIĆ (Srbija): ŠTAMPA I NOVI MEDIJI U INFORMATIČKOM DRUŠTVU – KO DOBIJA, A KO GUBI?
dr VELIZAR SREDANOVIĆ, docent – Univerzitet Mediteran, Fakultet vizuelnih umjetnosti, Podgorica (Crna Gora): GUTENBERGA PROGUTAO TABLET
mr JADRANKA BOŽIĆ – Narodna biblioteka Srbije, Beograd (Srbija): OVCE ISPRED AJFELOVE KULE: PRILOG ONTOLOGIJI KNJIGE (DANAS)
dr SAVKA BLAGOJEVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija), M.Sc. TAMARA RALEVIĆ (Srbija): KRIZA ŠTAMPE, ALI NE I KARIKATURE: PRIMER ANALIZE POLITIČKE KARIKATURE U DNEVOJ ŠTAMPI
mr ANĐELKA ROGAČ – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore (Crna Gora): POPULIZAM I KRIZA DEMOKRATIJE U POSTINDUSTRIJSKOM DRUŠTVU U SPREZI SA KRIZOM ŠTAMPE I NOVINARSTVA
NORBERT ŠINKOVIĆ – Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (Srbija): “MAĐAR SO”: OD OPOZICIJE DO POZICIJE
mr ALEKSANDRA BOKAN – Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i medije, Beograd (Srbija), dr VESNA BALTEZAREVIĆ, docent – Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i medije, Beograd (Srbija): BORBA TITANA – INTERNET VS. ŠTAMPA
BOJANA GOLUBOVIĆ – Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš (Srbija): SVEST O PRIVIDU KAO HORIZONT RAZUMEVANJA KRIZE MEDIJA
mr IVANA MARKOV ČIKIĆ – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija): ODSUSTVO ŠTAMPANE REČI KOD DIGITALNIH DOMORODACA
LIDIJA MIRKOV – Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija): NOVINARSKI DOKUMENTARNI ŽANROVI: KOMPARACIJA DOKUMENTARNIH ŽANROVA U NEDELJNIKU NIN U 2011. i 2012. GODINI
dr MARIJA JOVIĆ, docent – Gradska knjižnica “Don Mihovil Pavlinović”, Imotski (Hrvatska): ETIČKO PONAŠANJE U NOVINARSTVU
dr DRAŽEN CEROVIĆ, docent – Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet, Podgorica (Crna Gora): JAVNA UPRAVA, INFORMATICKE TEHNOLOGIJE I MEDIJI
IVANA SIVRIĆ – Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina), SILVANA MARIĆ – Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska): UTJECAJ TISKOVNIH MEDIJA NA USVAJANJE VRIJEDNOSTI DJECE I MLADIH
dr VESNA BALTEZAREVIĆ, docent – Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i medije, Beograd (Srbija), mr ALEKSANDRA BOKAN –Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i medije, Beograd (Srbija): SUOČAVANJE ŠTAMPANIH MEDIJA SA IZAZOVIMA SAVREME-NOG DOBA i
mr ŠEJN HUSEJNEFENDIĆ – Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina): KRIZA NOVINARSKOG STILA I DEVALVACIJA AUTENTIČNIH NOVINARSKIH TEKSTOVA U NOVIM MEDIJIMA I DNEVNIM NOVINAMA BIH

SRDAČAN POZDRAV,

TIM DEFENDOLOGIJA CENTRA CRNE GORE

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s